zapowiedzi

XX Niedziela Zwykła

20.08.2017 r.

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

  1. Marcin Karol Lis, cywilnie związany, wyznania rzymskokatolickiego z parafii tutejszej i Anna Maria Lis z.d. Mazurek, cywilnie związana, wyznania rzymskokatolickiego z parafii tutejszej, zapowiedź druga,
  2. Dominik Mikołaj Rogowski, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli i Magdalena Horubała, panna, wyznania rzymskokatolickiego z parafii tutejszej, zapowiedź pierwsza.

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069).