przygotowanie do ŚDM

logo-400W najbliższy piątek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy osoby, które podczas wizyty duszpasterskiej wyraziły chęć udzielenia jakiejkolwiek pomocy przy przyjęciu młodzieży w domach i w naszej parafii w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 r. Po Mszy św., w kościele odbędzie się spotkanie informacyjne. Na Mszę św. i na spotkanie zapraszmy również te osoby, które nie składały takiej deklaracji, a chciałyby pomóc w przeprowadzeniu tych dni na szczeblu parafialnym.

Opublikowano ŚDM 2016 | Otagowano , | Skomentuj

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Pusty GróbNiech Światło Chrystusa
chwalebnie zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc
i umysłów.

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Parafianom i Gościom przybyłym na święta do naszej parafii, życzymy by „Chrystus, który przez swój Krzyż pokonał grzech i śmierć był dla nas wszystkich Światłem Nowego Życia, które objawiło się w chwale Zmartwychwstania. A my abyśmy byli świadkami tego faktu i byśmy tej prawdy nie zatrzymali tylko dla siebie!

Opublikowano ogólna | Otagowano | Skomentuj

kapłani proszą o modlitwę

Słudzy Pana_1Na progu Wielkiego Tygodnia zapraszamy do włączenia się w inicjatywę środowiska strony internetowej www.kaplani.com.pl „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła.

W Wielki Czwartek po Liturgii Wieczerzy Pańskiej będzie okazja podjęcia 30-sto dniowej modlitwy w intencji jednego nieznanego nam kapłana. Przy wyjściu z kościoła będzie można odebrać intencję, na której znajdziemy imię oraz rok święceń księdza. Tam też znajduje się stosowna modlitwa oraz wskazówki dotyczące przebiegu modlitwy. Jako kapłani o tę modlitwę prosimy w tak ważnym dla nas Dniu jakim jest dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, oraz dziękujemy za otwartość w podejmowaniu troski o Kościół, który tworzymy.

Opublikowano modlitwa | Otagowano | Skomentuj

spowiedź w Wielkim Tygodniu

noc konfesjonalowNiedziela Palmowa - podczas każdej Mszy św. – (kościół)

Poniedziałek – Wtorek – Środa - podczas porannej i wieczornej Mszy św. – (kościół)

Wielki Czwartek
– po porannej Jutrzni – (kościół)
– od 21.00 – 24.00 – „Noc konfesjonałów” – (kościół)

Wielki Piątek
– po porannej Jutrzni – (kościół)

Wielka Sobota
– po porannej Jutrzni – (kościół)
– od godz. 9.00 – 15.00 – (kościół)

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.nockonfesjonalow.pl

Opublikowano liturgia | Otagowano | Skomentuj

duchowa adopcja

Co to jest?Duchowa Adopcja 1

Nie jest to adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza, a można je będzie złożyć podczas Mszy Św. o godz. 18.00 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Modlitwa w intencji życia św. Joanny Beretti

Boże Ojcze, Źródło życia, Ty pozwalasz ludziom doświadczać Twojej Ojcowskiej miłości,
która wyzwala w nich pragnienie oddania się Tobie bez reszty. Prosimy Cię za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molla – która jako żona i matka współpracowała z Tobą w dzieleniu się miłością i życiem, jako lekarz pochylała się nad potrzebującymi pomocy, która łączyła swe cierpienia z Chrystusem i jak On oddała swoje życie – abyśmy otwarci na światło Ducha Ożywiciela umieli wytrwale bronić życia, miłości i rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Deklaracja Duchowej Adopcji

Opublikowano modlitwa | Otagowano | Skomentuj